ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองตลอดจนการสังเกตอาการของผู้ติดยาเสพติดแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลคูเมือง    

26 ม.ค. 66 237