ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลคูเมือง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลคูเมือง    

14 ม.ค. 65 557