เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง มอบหมายให้นายประจักร ศักดิ์คำดวง รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ลงพื้นที่แก้ป้ญหาให้ประชาชน..>>>


     การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565..>>>


     โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง Safety First ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2 
สรุปผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลคูเมืองปี2564เทศบาลตำบลคูเมือง
3 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบรการเทศบาลตำบลคูเมืองประจำปีงบประมาณ2564เทศบาลตำบลคูเมือง
4 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 
ประกาศกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลคูเมือง
6 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมืองให้ประชาชนยื่นความจำนงลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
7 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2565
8 
เทศบาลตำบลคูเมือง จัดสถานที่ลอยกระทง ริมอ่างเก็บน้ำคูขาด
9 
เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองไปใช้สิทธื์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง​ ในวันอาทิตย์​ที่ 28 มีนาคม 2564​ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
10 
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ้างเหมาจัดโครงกั้นถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 8

 2. จ้างเหมาจัดทำโครงกั้นถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 110

 3. ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 8

 4. ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 8

 5. จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถหลังสำนักงานเทสบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 97

 6. จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถหลังสำนักงานเทสบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 8

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

เรื่องภาษีที่ดิน โดย คนบ้านเอง 15 ก.ย. 64 2 361
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.215.190.193
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 48 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 282 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13966 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 19626 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์