เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลคูเมือง..>>>


     โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์..>>>


     โครงการ "ขับเคลื่อนขยะเปียก" เทศบาลตำบลคูเมือง


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลคูเมือง
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2566)
3 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
4 
ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5 
สรุปผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลคูเมืองปี2564เทศบาลตำบลคูเมือง
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบรการเทศบาลตำบลคูเมืองประจำปีงบประมาณ2564เทศบาลตำบลคูเมือง
7 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 
ประกาศกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลคูเมือง
9 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมืองให้ประชาชนยื่นความจำนงลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
10 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2565
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.31.206
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 44 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 78 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1482 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 24525 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์